- Přihlášení s chybou Facebooku, neplatný e-mail nebo heslo - oprava problému s aktualizací - Podpora double opt-in při...